HEP TOPLINARSTVO SISAK
Sisak
 • Elaborat Ekonomska analiza isplativosti izgradnje magistralnog vrelovoda i spojnih cjevovoda za naselja Viktorovac i Zibel (2005.)
 • Konzalting pri rekonstrukciji sustava za loženje parnog kotla (2005.)
 • Idejni projekt rekonstrukcije visokotlačnog parnog kotla 100 t/h (2006.)
HEP d.d.
Zagreb
 • Pogonski priručnik za tehničke uvjete prijema i skladištenja loživog ulja za TE-TO i EL-TO Zagreb, TE Sisak, TE-TO Osijek, TE Plomin i TE Rijeka (2002/03.)
 • Operativni priručnik za internu proceduru preuzimanja, uzorkovanja i analiziranja otpadnih ulja za TE Sisak (2003.)
TE-TO ZAGREB
Zagreb
 • Eksploatacijski problemi toplinske stanice u TE-TO Zagreb i moguća tehničko-tehnološka rješenja (2001.)
 • Usporedbena ekonomska analiza varijantnih rješenja regulacije brzine vrtnje cirkulacijskih crpki u toplinskoj stanici TE-TO Zagreb (2002.)
 • Idejni projekt rekonstrukcije crpnih agregata u toplinskoj stanici CTS-a grada Zagreba (2003.)
 • Elaborat: Odluka o gradnji Kombi-kogeneracijskog postrojenja 100 MW u TE-TO Zagreb (2004.)
 • Izrada dokumentacije za javno nadmetanje za 110 MW Kombi-kogeneracijsko postrojenje u TE-TO Zagreb (2004.)
 • Izrada dokumentacije za javno nadmetanje: Isporuka opreme za rekonstrukciju crpnih agregata u toplinskoj stanici u pogonu TE-TO Zagreb (2003.)
 • Analiza opravdanosti zamjene KPV1 u TE-TO Zagreb novim postrojenjem (2004.)
 • Dokumentacija za nadmetanje za 110 MW Kombi-kogeneracijsko postrojenje u TE-TO Zagreb (2004.)
 • Prijedlog s tehničkim rješenjem za povećanje kapaciteta vodozahvata rashladne vode crpne stanice na rijeci Savi u pogonu TE-TO Zagreb (2005.)
 • Rekonstrukcija gorača na vrelovodnim kotlovima (2006.)
 • Glavni i izvedbeni projekt premještanja dogrijačke stanice mazuta (2006.)
 • Glavni i izvedbeni projekt izmještanja bazena za prihvat otpadnih voda (2006.)
 • Rješavanje problematike loženja na kotlovima VK3, 4, 5 (2006.)
 • Idejno rješenje i Izvedbeni projekt kanala dimnih plinova od VK6 do centralnog dimnjaka (2006.)
 • Izrada dokumentacije za nuđenje za isporuku opreme za rekonstrukciju crpne stanice rashladne vode Sava u Pogonu TE-TO Zagreb (2006.)
 • Izrada tehničkih podloga za rekonstrukciju vrelovodnog kotla (2012)
 • Optimiranje dimovodnih kanala vrelovodnih kotlova (2012.)
 • Izrada projektnog zadatka za rekonstrukciju crpne stanice rashladne vode TE-TO Zagreb (2012.)
 • Projektiranje rekonstrukcije crpne stanice rashladne vode TE-TO Zagreb (2013.)
GRADSKA TOPLANA KARLOVAC
Karlovac
 • Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije crpne stanice (1998.)
 • Idejni projekt rekonstrukcije toplovodne kotlovnice „Baščinska cesta” na loženje prirodnim plinom i ekstralakim loživim uljem (2008.)
 • Glavni projekt rekonstrukcije toplovodne kotlovnice „Baščinska cesta” na loženje prirodnim plinom i ekstralakim loživim uljem (2013.)
TE PLOMIN 2 (210 MW)
Plomin
 • Izvedbeni projekti i projekti izvedenog stanja parovoda, 40 parovoda (1998.)
TE-TO OSIJEK
Osijek
 • Glavni projekt rekonstrukcije magistralnog vrelovoda za Sjenjak, dionica ispod Trpimirove ulice (1996.)
 • Glavni projekt vrelovoda za priključenje blokovske kotlovnice V. Nazor na CTS grada Osijeka, Strojarski dio (2004.)
 EL-TO ZAGREB
Zagreb
 • Izvedbeni projekt ekspandera za kotlovsko odsoljenje (1994.)
 • Analiza pucanja tri parovoda i projekt sanacije (1994.)
 • Projektna dokumentacija za dogradnju plinskih turbina -kombi ciklus 2 x 16 MW (1995.)
 • Glavni i izvedbeni projekt parovoda DN400, 17 bar i 300 °C (2002.)
 • Elaborat: Tehničke i ekonomske osnove novog Kombi bloka u pogonu EL-TO Zagreb (2003.)
 • Izrada natječajne dokumentacije za nabavku i ugradnju novih prigušivača buke (2005.)
 • Studija Stanje i tehničko rješenje problematike loženja kotlova K7, K8, K9 i VK1 (2005.)
 • Rekonstrukcija gorača na vrelovodnim kotlovima (2006.)
 • Rješavanje problematike loženja na kotlovima K7, K8, K9 i VK1 (2005.)
 • Projekt ugradnje prigušivača buke sigurnosnih i startnih ventila kotlovskih jedinica K6, K7, K8 i K9 (2006.)
 • Izrada pogonskih uputa za niskotlačni kotao K7 (2006.)
 • Studija Stanje i tehničko rješenje problematike loženja vrelovodnog kotla VK3 (2007.)