TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK

Osijek

  • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju sekcija na sekcionalnim parnim kotlovima (2013/2014.)