Medicinski otpad
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA RHZagreb
 • Studija optimalnog zbrinjavanja otpada iz zdravstvene djelatnosti na području RH s prikazom najpovoljnijeg tehnološkog rješenja (2004.)
 • Studija izvodljivosti zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada (2006.)
Industrijski otpad
ZGOZagreb
 • Glavni projekt, Strojarsko-tehnološki projekt i projekt elektro instalacija za „PUTO” (pokretni uređaj za termičku obradu tehnološkog organskog otpada (1996/97.)
 • Glavni i izvedbeni projekt međuskladištenja i obrade pepela i praškastih krutih ostataka iz postrojenja „PUTO”
 • Studija iskorištenja otpadne topline iz postrojenja „PUTO”
 • Studija izvodljivosti izgradnje postrojenja za energetsko iskorištavanje deponijskog plina na lokaciji Jakuševec
 • Koordinacija projekta „PUTO” u izgradnji
 • Nadzor nad montažom postrojenja PUTO
 • Glavni projekt toplinske stanice za iskorištavanje toplinske energije iz postrojenja PUTO
 • Projekt izvedenog stanja za postrojenje PUTO
 • Značajke opasnih tvari na postrojenju PUTO
 • Glavni projekt prihvata i pripreme otpada
 • Učešće u probnom pogonu postrojenja PUTO
 • Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije prihvata i pripreme tekućeg otpada na postrojenju PUTO (1996/97.)