Biomasa
OPĆINA JOSIPDOL

Josipdol

 • Idejni strojarski i elektrotehnički projekt toplovodne kotlovnice 600 kW ložena drvnom biomasom (2013.)
 • Glavni strojarski projekt toplovodne kotlovnice 600 kW ložena drvnom biomasom (2014.)
GRAD OZALJ
Ozalj
 • Idejni projekt toplovodne kotlovnice 1.000 kWTH ložene drvnom biomasom za potrebe daljinskog grijanja, Strojarski i elektrotehnički projekt (2012.)
 • Glavni strojarsko-tehnološki projekt toplovodne kotlovnice 1.000 kWTH ložene drvnom biomasom za potrebe daljinskog grijanja grada Ozlja (2012.)
OPĆINA POKUPSKO
Pokupsko
 • Idejno rješenje za izgradnju toplovodne kotlovnice 1.200 kWTH ložene drvnom biomasom za potrebe daljinskog grijanja (2008.)
 • Idejni projekt toplovodne kotlovnice 1.000 kWTH ložene drvnom biomasom za potrebe daljinskog grijanja (2010. i 2013.)
 • Glavni strojarsko-tehnološki projekt toplovodne kotlovnice 1.000 kWTH ložene drvnom biomasom za potrebe daljinskog grijanja (2010. i 2013.)
BELIŠĆE d.d.
Belišće
 • Idejno rješenje za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju toplovodne kotlovnice 3 MWTH ložene drvnom biomasom (2006/07.)
 • Glavni i izvedbeni projekt toplovodne kotlovnice 3 MWTH ložene drvnom biomasom (2007.)
OPĆINA ŽAKANJEŽakanje
 • Idejno rješenje za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju toplovodne kotlovnice 600 kWTH ložene drvnom biomasom za potrebe daljinskog grijanja (2005.)
 • Glavni projekt za izdavanje građevne dozvole za izgradnju toplovodne kotlovnice 600 kWTH ložene drvnom biomasom za potrebe daljinskog grijanja (2006.)
 • Idejno rješenje i Glavni projekt za ishođenje lokacijske i građevne dozvole za izgradnju mreže CTS-a grada Žakanje (2006.)
Bioplin
Fosilna goriva
TOPLANA KARLOVACKarlovac
 • Idejni projekt rekonstrukcije toplovodne kotlovnice „Baščinska cesta” na loženje i prirodnim plinom
 • Glavni projekt rekonstrukcije toplovodne kotlovnice „Baščinska cesta” na loženje i prirodnim plinom