Biomasa

TVORNICA ULJA ČEPIN
Čepin
  • Idejni projekt za izgradnju kotlovskog postrojenja loženog biomasom u sprezi s kogeneracijskim postrojenjem u Tvornici ulja Čepin (2002.)
  • Izrada programa za povećanje energetske učinkovitosti u Tvornici ulja Čepin (2002.)
  • Izrada tehno-ekonomske analize isplativosti ugradnje parnog kotla na ljuskice suncokreta i tehnološke ostatke u tvornici ulja Čepin (2013).
LEPA d.o.o.

Industrija drvnog namještaja

Lepoglava

  • Rekonstrukcija i revitalizacija parnog kotla loženog na drvne ostatke – proizvođač WOLF iz 1913. godine (1998.)

Bioplin

KVASAC
Koprivnica
  • Studija izvodljivosti proizvodnje pare u pogonu proizvodnje suhog kvasca – Koprivnica (2002.)
  • Glavni i izvedbeni projekt kotlovskog postrojenja 2 t/h za proizvodnju suhozasićene pare tlaka 10 bar i 184 OC na lokaciji DANICA (2003.)
  • Stručni nadzor nad izvođenjem strojarskih radova pri izgradnji postrojenja za proizvodnju suhozasićene pare (2003.)

Fosilna goriva

PAZIN TEXTILES d.o.o.
Pazin
  • Glavni i izvedbeni projekt kotlovskog postrojenja loženog loživim uljem proizvodnje 5 t/h zasićene pare 13 bar (2003.)