KLI – Industrija namještaja
Logatec (Slovenija)

  • Glavni i Izvedbeni projekt kogeneracijskog postrojenja na bazi dva plinska motora 2×960 kWel (2004.)
 
GAVRILOVIĆ d.o.o.
Petrinja
  • Studija isplativosti i Idejni projekt kogeneracijskog postrojenja na bazi dva plinska motora 2×1048 kWel (Projekt podržan od EcoLinks-a) (1999.)
  • Glavni i izvedbeni projekt kogeneracijskog postrojenja na bazi 2 plinska motora 2×803 kWel sa zajedničkim kotlom na ispušne plinove, Tehnička dokumentacija (proračun i crteži) za izradu kotla na ispušne plinove (2003.)
 
KB OSIJEK Osijek
  • Idejni projekt i izrada Tender dokumentacije za kogeneracijsko postrojenje (Projekt podržan od EcoLinks-a) (2001/02.)
 
RUBIK d.o.o.
Borovo
  • Glavni i izvedbeni projekt kogeneracije na bazi plinskih motora 2×803 kWel (2000.)
 
PLIVA d.d.
Savski Marof
  • Idejni projekt rekonstrukcije energane PLIVA-Savski Marof, tehnološko-strojarski dio za kogeneracijo postrojenje na bazi plinske turbine 4,9 MWel (1996.)
  • Glavni projekt rekonstrukcije energane PLIVA-Savski Marof, tehnološko-strojarski dio za kogeneracijo postrojenje na bazi plinske turbine 4,9 MWel (1997.)
  • Izvedbeni projekt rekonstrukcije energane PLIVA-Savski Marof, tehnološko-strojarski dio za kogeneracijo postrojenje na bazi plinske turbine 4,9 MWel (1998.)
  • Izvedbeni projekt nosive čelične konstrukcije kotla utilizatora (1998.)