Studije izvodljivosti
SOLANA PAG d.d
Pag
 • Energetski audit za mjere energetske učinkovitosti i primjenu obnovljivih izvora energije – Studija izvodljivosti za izgradnju kotlovnice sa loženjem na biomasu toplinske snage 8 MW (2012.)
 
TOPLARNA CELJE
(KIV Engineering)
Celje, Vransko (Slovenija)
 • Studija izvodljivosti zbrinjavanja komunalnog otpada za grad Celje i 23 općine (reciklažni centar, MBO i energana) (2007.)
 
SPIN VALIS d.o.o.
Požega
 • Studija (analiza) izvodljivosti kogeneracijskog postrojenja (2006.)
 
TVORNICA ULJA “ZVIJEZDA
Zagreb
 • Studija izvodljivosti dogradnje kotlovskog postrojenja kogeneracijskim postrojenjem na bazi plinskih motora i plinske turbine na lokaciji Žitnjak (2004.)
 
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA RH
Zagreb
 • Studija izvodljivosti zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada (2006.)
 
KVASAC
Koprivnica
 • Studija izvodljivosti proizvodnje pare u pogonu proizvodnje suhog kvasca – Koprivnica (2002.)
 
KB OSIJEK
Osijek
 • Studija izvodljivosti izgradnje kogeneracijskog postrojenja na bazi plinskih motora (Projekt podržan od EcoLinks-a) (2001/02.)
 
ASTRA ZAGREB (REGENERACIJA d.o.o.)
Zabok
 • Tehnološki projekt i Studija izvodljivosti za izgradnju postrojenja za termičku obradu komunalnog i tehnološkog otpada (1998.)
 
ZGO
Zagreb
 • Studija izvodljivosti izgradnje postrojenja za energetsko iskorištavanje deponijskog plina na lokaciji Jakuševec (1996/97.)
 
HERBOS d.d.
Sisak
 • Studija izvodljivosti tretmana krutog i tekućeg tehnološkog otpada spaljivanjem (1996.)
 • Studija izvodljivosti izgradnje postrojenja za tretman otpadnih voda onečišćenih atrazinom (u suradnji sa EcoLinks-om) (2003.)
 • Nova Studija izvodljivosti za postrojenje za termičku obradu otpada (2007.)
 
PODRAVKA
Koprivnica
 • Studija izvodljivosti dogradnje energane u prehrambenoj industriji PODRAVKA – lokacija Danica kogeneracijskim postrojenjem na bazi plinske turbine (1994.)
 
PIK VRBOVEC
Vrbovec
 • Studija izvodljivosti dogradnje energane PIK-a Vrbovec kogeneracijskim postrojenjem na bazi plinske turbine (1994.)
 
Predinvesticijske studije
Energana CIOS
Sisak
 • Predinvesticijska studija za postrojenje toplinske snage 28 MW loženo RDF-om (gorivom iz otpada (2014.)
 
GEOEN d.o.o
Velika Ciglena (Bjelovar)
 • Predinvesticijska studija, Osnovni tehno-ekonomski pokazatelji za izgradnju termoelektrane „Marija 1“ (2009.)
 
TVIN d.o.o
Virovitica
 • Predinvesticijska studija izvodljivosti kogeneracijskog postrojenja na bazi kotla loženog drvnom biomasom (2006.)
 
 Investicijske studije
BAKROTISAK d.o.o.
Garešnica
 • Izrada investicijske studije za smanjenje emisije otapala i povećanje energetske učinkovitosti na lokaciji Garešnica (2013.)
 
Ekološki sistemi d.o.o
Karlovac
 • Investicijska studija – Osnovni tehno–ekonomski pokazatelji za izgradnju male hidroelektrane “Korana 1”(2012.)
 
GRAD ORAHOVICA
Orahovica
 • Investicijska studija osnovni tehno – ekonomski pokazatelji za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na drvnu biomasu “Orahovica” 1 MWel (2011.)
 
DEPOD PROJEKTI d.o.o
Brinje
 • Investicijska studija izgradnje kogeneracijskog postrojenja na bazi visokotlačnog kotla loženog drvnom biomasom i parne turbine 6,5 MWel (2010.)
 
SPAČVA d.o.o
Vinkovci
 • Investicijska studija – Projekt energetske učinkovitosti za Kogeneracijsko postrojenje na bazi kotla loženog biomasom (2007.)
 • Revizija investicijske studije za kogeneracijsko postrojenje na bazi kotla loženog biomasom (2014)
 
DI NOVOSELEC d.o.o
Novoselec
 • Investicijski elaborat za kogeneraciju na biomasu (2006.)
 • Investicijska studija – Projekt energetske učinkovitosti za Kogeneracijsko postrojenje na bazi biomase (2007.)
 
DI SLAVONIJA
Slavonski Brod
 • Investicijski elaborat za kogeneraciju na biomasu (2006.)
 • Investicijska studija – Projekt energetske učinkovitosti za Kogeneracijsko postrojenje na bazi biomase (2007.)
 
BBS d.o.o. i HEP – ESCO d.o.o.
Podrute, Novi Marof
 • Investicijska studija o mogućnostima i isplativosti tehničkih rješenja termičke obrade tehnološkog otpada (2007.)
 
STRIZIVOJNA HRAST d.o.o
Strizivojna
 • Investicijska studija izgradnje kogeneracijskog postrojenja na bazi visokotlačnog kotla loženog drvnom biomasom i parne turbine 2,75 MWel (2005/06.)
 
SLADORANA ŽUPANJA
Županja
 • Izrada Investicijske studije „Primjena mjera energetske učinkovitosti u Sladorani d.d. Županja (2005.)
 
BILOKALNIK-DRVO
Koprivnica
 • Investicijski elaborat za kogeneraciju na biomasu (2002.)
 
GRAD SKOPJE
Skopje (Makedonija)
 • Investicijski elaborat za izgradnju postrojenja za termičku obradu bolničkog otpada (1999.)
 
KC TUZLA
Tuzla
 • Investicijski elaborat za izgradnju postrojenja za termičku obradu bolničkog otpada (1996.)
 
Due diligence    
ENERGOSTATIK  d.o.o.
Zagreb
 • Izrada tehničkog dijela dubinske analize (“Due Diligence”) za kogeneracijsko postrojenje na biomasu “GRUBIŠNO POLJE” 5 MWel (2017.)
 
AGROPROTEINKA- ENERGIJA
d.o.o.
Sesvete
 • Izrada tehničkog dijela dubinske analize (“Due Diligence”) za bioplinsko postrojenje društva AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.
 
BIOKOR
d.o.o.
Grubišno polje
 • Izrada tehničkog dijela dubinske analize („due diligence“) za bioplinsko postrojenja BIOKOR 1 snage 998 kWel u Grubišnom Polju.