Najveći udio u našem poslovanju čini izrada Idejnih, Glavnih i Izvedbenih projekata gdje možemo ponuditi projektiranje pojedinih struka, a s našim dugogodišnjim partnerima drugih struka izradu kompletnih projekata, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole po principu ključ u ruke, ishođenje uporabne dozvole itd.

Do sada smo uspješno završili više stotina projekata od kojih bi izdvojili:

 • Kogeneracije na biomasu
 • Bioplinska postrojenja
 • Energane na gorivi otpad (RDF, SRF, glomazni otpad)
 • Kotlovnice na obnovljive izvore
 • Kotlovnice na fosilna goriva
 • Male hidroelektrane
 • Peletirnice i briketirnice
 • Obrade otpada i pretovarne stanice
 • Sanacije odlagališta
 • Spalionice opasnog otpada s ili bez energetske oporabe
 • Postrojenja za sterilizaciju (potencijalno infektivni otpad, klaonički otpad…)
 • Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Pumpne stanice
 • Razne rekonstrukcije industrijskih postrojenja
 • Razna procesna postrojenja (kemijska, petrokemijska, prehrambena industrija
 • Sušare (voća, povrća, biomase, ogrjevnog drveta, rezane građe…)

Projekti na koje smo izrazito ponosni:

 • Prva projektirana i izgrađena kogeneracija na biomasu u Republici Hrvatskoj
 • Prva projektirana i izgrađena geotermalna elektrana u Republici Hrvatskoj
 • Prvu projektiranu kogeneraciju na gorivo iz otpada (RDF) u Republici Hrvatskoj