Description

TYRONE
Irska

  • Projektna dokumentacija za kogeneracijsko postrojenje snage 2,6 MWel loženo s otpadnim drvom i kotlom kapaciteta 13,7 t/h pregrijane pare sa 42 bar / 410 °C (2011/2012.)