enerkon_zgrada_600

 

ENERKON d.o.o. je skraćenica od ENER – energetski i KON – konzalting.

ENERKON je osnovan 1992. godine od grupe iskusnih inženjera strojarstva za pružanje usluga iz područja projektiranja, nadzora, savjetovanja i izvođenja termoenergetskih i procesnih postrojenja.

Kod realizacije termoenergetskih postrojenja ENERKON nudi profesionalni pristup i izvršenje bilo koje faze projekta:

 • preliminarne i predinvesticijske analize
 • tehničko-ekonomske studije
 • izbor i optimiranje tehničkih parametara postrojenja
 • idejni, glavni i izvedbeni projekti
 • projektiranje postrojenja i opreme
 • provedba javnih natječaja za nabavku energetske i procesne opreme
 • inženjering za kupnju opreme
 • nadzor i QA aktivnosti
 • primopredajna i garancijska ispitivanja
 • tehničke ekspertize

Sve ENERKON-ove aktivnosti izvode se u skladu s važećim domaćim i međunarodnim standardima i propisima ili prema zahtjevima Naručitelja.

Područja djelatnosti

Svojim dosadašnjim iskustvom u projektiranju, savjetovanju i izvođenju ENERKON može pružiti kvalitetno sljedeće usluge:

 • projektiranje kogeneracijskih postrojenja na fosilna goriva ili obnovljive izvore
 • projektiranje geotermalnih elektrana
 • projektiranje malih hidroelektrana i crpnih stanica
 • projekti uštede energije
 • revizije i nostrifikacije projekata
 • projektiranje postrojenja grijanja, hlađenja i klimatizacije za bolnice, hotele i industriju
 • projektiranje energetske i procesne opreme: posude pod tlakom, izmjenjivači topline i cjevovodi
 • projektiranje postrojenja za pripremu vode za industrijske potrebe
 • projektiranje postrojenja za zbrinjavanje, obradu ili energetsku obradu komunalnog ili industrijskog otpada

Organizacija tvrtke

ENERKON ima trenutno 9 zaposlenih od kojih su 8 inženjeri strojarstva.

Starija grupa inženjera, koja timski radi više od 35 godina, potekla je iz tvrtke Jugoturbina – Inženjering. Prema radnom iskustvu iz prethodnih poduzeća, pojedinci u timu specijalizirani su za gotovo sve glavne komponente energetske opreme:

 • parne i plinske turbine
 • generatore pare i izmjenjivače topline
 • crpke, cjevovode i sl.

Razvijena mreža vanjskih suradnika (stručnjaka na usko specijaliziranim područjima djelatnosti) i nekoliko komplementarnih suradničkih tvrtki iz Hrvatske i inozemstva, osigurava pružanje cjelovite i kvalitetne usluge u složenim i većim projektima.

Profil poduzeća