enerkon_zgrada_600

ENERKON je osnovan 1992. godine od grupe iskusnih inženjera strojarstva za pružanje usluga iz područja projektiranja, konzaltinga i građenja termoenergetskih i procesnih postrojenja.

U planiranju i izgradnji termoenergetskih postrojenja ENERKON nudi stručni pristup i izvršenje bilo koje faze projekta:

 • preliminarne i predinvesticijske analize
 • tehničko-ekonomske studije i dubinsko snimanje projekata („Due diligance“)
 • izbor i optimiranje tehničkih parametara postrojenja
 • idejne i bazne projekte
 • glavne i izvedbene projekte
 • projektiranje opreme
 • pripremu i provedbu javnih natječaja za nabavku energetske i procesne opreme
 • tehnički inženjering za kupnju opreme
 • nadzor i QA aktivnosti
 • primopredajna ispitivanja i dokazivanje garantiranih parametara računskom metodom
 • tehničke ekspertize.

Sve ENERKON-ove aktivnosti izvode se u skladu s važećim domaćim i međunarodnim standardima i propisima ili prema zahtjevima Naručitelja.

PODRUČJA DJELATNOSTI

Svojim dosadašnjim iskustvom u projektiranju, konzaltingu i inženjeringu ENERKON može pružiti kvalitetno sljedeće usluge:

 • projektiranje i inženjering kogeneracijskih i procesnih postrojenja
 • industrijske i javne energane do 15 MWel po sistemu “ključ u ruke” (za pojedinačnu ili kombiniranu proizvodnju električne i toplinske energije)
 • projekte termoelektrana na fosilna goriva i obnovljive izvore
 • kombi i kogeneracijske termoelektrane
 • projekti uštede energije
 • revizije i nostrifikacije projekata
 • projektiranje i inženjering dizelskih centrala
 • projektiranje i inženjering crpnih stanica
 • projektiranje postrojenja grijanja, hlađenja i klimatizacije za bolnice, hotele i industriju
 • projektiranje energetske i procesne opreme: posude pod tlakom, izmjenjivači topline i cjevovodi
 • projektiranje i inženjering za pripremu vode za industrijske potrebe
 • projektiranje i inženjering za zbrinjavanje komunalnog, industrijskog i posebnog otpada

ORGANIZACIJA PODUZEĆA

ENERKON ima trenutno 12 zaposlenih od kojih su 11 magistri inženjeri strojarstva. Prosječna starosna dob je 39 godina.

Starija grupa inženjera, koja timski radi više od 35 godina zajedno, potekla je iz firme Jugoturbina – Inženjering. Prema radnom iskustvu iz prethodnih poduzeća, pojedinci u timu specijalizirani su za gotovo sve glavne komponente energetske opreme: parne i plinske turbine, generatore pare i izmjenjivače topline, crpke, cjevovode i sl.

Profesionalno iskustvo starijih zaposlenih iznosi 38 godina, a mlađih oko 10 godina i to na poslovima konstrukcije, projektiranja i inženjeringa za energetska postrojenja.

Razvijena mreža vanjskih suradnika (stručnjaka na usko specijaliziranim područjima djelatnosti) i nekoliko komplementarnih suradničkih poduzeća iz Hrvatske i inozemstva, osigurava pružanje cjelovite i kvalitetne usluge u složenim i većim projektima.

ENERKON koristi uz standardni MS Office i licencirane programe za:

 • proračune elastičnosti i čvrstoće toplinski opterećenih cjevovoda;
 • hidrauličke proračune mreža s nestlačivim medijima i plinskih mreža.

ENERKON ima fleksibilnu internu organizaciju i organizaciju svakog pojedinog projekta, a sve u skladu sa svojim Organizacijskim priručnikom temeljenim na ISO 9000.