Imamo iskustva u izradi kontrolnih proračuna opreme i garantnih mjerenja parnih turbina prije primopredaje. Vršimo garantna mjerenja protoka kapljevina i toplinske energije toplovodnih sustava.

Posjedujemo ultrazvučni protokomjer s kalorimetrom za vanjsku montažu na cijevi za mjerenje protoka kapljevina kao i toplinske energije u slučaju potrebe za dokazivanjem snage ili protoka određene opreme.