faca Stanko Plevnik, dipl.ing.stroj.
Direktor
Telefon: +385 1 7890 705
Mob. +385 98 288 375
stanko.plevnik@artinme.biz
 faca Anđelko Mikulandrić, dipl.ing.stroj.
Voditelj projekata, ovlašteni inženjer
Telefon: +385 1 7890 701
Mob. +385 98 386 840
andelko.mikulandric@artinme.biz
 faca Rade Popović, dipl.ing.stroj.
Voditelj projekata, ovlašteni inženjer
Telefon: +385 1 7890 706
Mob. +385 98 386 842
rade.popovic@artinme.biz
 faca Nevenka Orbanić
Tajnica
Telefon: +385 1 7890 700
Mob. +385 91 578 4851
nevenka.orbanic@artinme.biz
faca

Marko Geček, mag.ing.mech.
Projektant
Tel.: +385 1 7890 703
Mob.: +385 95 847 4571
marko.gecek@artinme.biz

 faca Vasko Plevnik, mag.ing.mech.
Voditelj projekata
Tel.: +385 1 7890 702
Mob.: +385 98 650 532

vasko.plevnik@artinme.biz
 faca Kristijan Hmura, mag.ing.mech.
Projektant
Tel.: +385 1 7890 706
Mob.: +385 99 200 1990
kristijan.hmura@artinme.biz
 faca Andrej Plevnik, mag.ing.mech.
Projektant
Tel.: +385 1 7890 703
Mob.: +385 98 1869 711
andrej.plevnik@artinme.biz